TT HARPPUUNA ESIMIEHILLE Ja PäälliköilLE

Talouden selviytymispakkaus, joka on suunnattu esimiehille ja päällikoille. 

Täsmävalmennus antaa esimiehille ja päälliköille lisää työkaluja toteuttaa yrityksen tavoitteita ja varmistaa toiminnan kannattavuus. Se kehittää kohderyhmän osaamista talouden asioissa ja sitä kautta tehostaa heidän työtään. 

 

Valmennuksen tavoitteena on tehdä osallistujista entistä sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä yritykselle. Se todennetusti parantaa yrityksen kannattavuutta kolmella eri tavalla: kehittämällä toiminnan laatua, parantamalla myytävien tuotteiden ja palvelujen katteita sekä kasvattamalla myyntiä.

Valmennuksen suositeltu kesto: 2–6 pv (tarpeiden mukaan räätälöitävissä)

 

Valmennuksen pääteemat ovat:

 • talouden perusteet

 • tuloksellisuus

 • kannattavuus

 • hinnoittelu

 • tuloslaskelma

 • talouden tunnusluvut

 • talouden suunnittelu

Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin useimpien esimiesten ja päällikoiden vastuulla oleviin kysymyksiin:

 • Mitkä tekijät vaikuttavat tuotteiden ja palvelujen katteisiin?

 • Mikä on toiminnan kriittinen piste?

 • Miten hinnanmuutokset vaikuttavat tulokseen?

 • Miten hyödynnän tuloslaskelmaa ja muita talouden raportteja toiminnan ohjaamisessa?

 • Miten asetan tiimilleni järkevät taloudelliset tavoitteet?

 • Miten ohjaan alaisteni toimintaa kannattavasti?

 • Miten mittaan henkilöstön onnistumista taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa?

Esimerkkitoteutus:

Päivä 1: Yritystalouden perusteet ja tuloksellisuus

 • Tutustumme talouden perusprosesseihin ja käsitteisiin. Opimme ymmärtämään yrityksen tuloksellisuutta katetuottoajattelun avulla sekä tutustumme kannattavuuden peruskäsitteisiin ja tunnuslukuihin.

Päivä 2: Kannattavuus ja hinnoittelu

 • Syvennymme kannattavuuden laskentaan ja tunnuslukuihin sekä opimme hyödyntämään näitä erilaisten harjoitusten avulla käytännön työtilanteissa. Käsittelemme hinnoittelua yhtenä kannattavuuden osatekijänä ja opimme hyödyntämään erilaisia hinnoittelumalleja.

Päivä 3: Tuloslaskelma ja talouden tunnusluvut sekä talouden suunnittelu

 • Tutustumme tuloslaskelman sisältöön yhtenä seurannan työkaluna sekä keskitymme erilaisiin talouden raportteihin ja niistä saatavaan informaatioon. Opimme tulkitsemaan talouden informaatiota ja laskemaan erilaisia tunnuslukuja tämän informaation pohjalta. Syvennämme osaamista taloudellisten lukujen tulkintaan ja seurantaan. Talouden suunnittelussa käännetään katsetta tulevaisuuteen. Tutustumme yleisimpiin budjetteihin ja harjoittelemme budjetin laadintaa käytännössä.

 • TT Valmennus LinkedIn
 • TT Valmennus Twitter
 • TT Valmennus YouTube
 • TT Valmennus Instagram

© 2020 TT Valmennus Oy.