TT HARPPUUNA
KAUPAN ALAN ESIMIEHILLE

Valmennus, jonka avulla teet kaupasta kannattavaa. 

Kaupan alan täsmävalmennus antaa esimiehille ja päälliköille lisää työkaluja toteuttaa yrityksen tavoitteita ja varmistaa toiminnan kannattavuus. Se kehittää päälliköiden osaamista talouden asioissa ja sitä kautta tehostaa heidän työtään. 

 

Valmennuksen tavoitteena on tehdä osallistujista entistä sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä yritykselle. Se todennetusti parantaa yrityksen kannattavuutta kolmella eri tavalla: kehittämällä toiminnan laatua, parantamalla myytävien tuotteiden ja palvelujen katteita sekä kasvattamalla myyntiä.

Valmennuksen suositeltu kesto: 2–6 pv (tarpeiden mukaan räätälöitävissä)

 

Esimerkkitoteutus:

Päivä 1: Yritystalouden perusteet ja tuloksellisuus

  • Tutustumme talouden perusprosesseihin ja käsitteisiin. Opimme ymmärtämään kaupan alan yrityksen tuloksellisuutta katetuottoajattelun avulla sekä tutustumme kannattavuuden peruskäsitteisiin ja tunnuslukuihin.

Päivä 2: Kannattavuus ja hinnoittelu

  • Syvennymme kannattavuuden laskentaan ja tunnuslukuihin sekä opimme hyödyntämään näitä erilaisten harjoitusten avulla käytännön kaupan alan työtilanteissa. Käsittelemme hinnoittelua yhtenä kannattavuuden osatekijänä ja opimme hyödyntämään erilaisia kaupan alan hinnoittelumalleja.

Päivä 3: Tuloslaskelma ja talouden tunnusluvut sekä talouden suunnittelu

  • Tutustumme tuloslaskelman sisältöön yhtenä seurannan työkaluna sekä keskitymme erilaisiin talouden raportteihin ja niistä saatavaan informaatioon. Opimme tulkitsemaan talouden informaatiota ja laskemaan erilaisia tunnuslukuja tämän informaation pohjalta. Syvennämme osaamista taloudellisten lukujen tulkintaan ja seurantaan. Talouden suunnittelussa käännetään katsetta tulevaisuuteen. Tutustumme yleisimpiin kaupan alan budjetteihin ja harjoitellaan budjetin laadintaa käytännössä.

  • TT Valmennus LinkedIn
  • TT Valmennus Twitter
  • TT Valmennus YouTube
  • TT Valmennus Instagram

© 2020 TT Valmennus Oy.