TT HARPPUUNA
TULEVAISUUDEN
KIRJANPITÄJiLLE

Valmennus, joka laajentaa ulkoisen laskentatoimen ammattilaisen osaamista sisäiseen laskentatoimeen. 

Tilitoimistojen ja kirjanpitäjien rooli on suuressa murroksessa. Käytännön kirjanpito tulee sähköistymään huomattavan nopeasti tulevina vuosina. Tekoäly tulee korvaamaan suuren osan nykyisestä ihmistyöstä juoksevan kirjanpidon tuottamisessa.

 

Tilitoimistojen ja kirjanpitäjien tarve ei tule häviämään, mutta se tulee suuntautumaan entistä enemmän konsultatiiviseen asiakkaan tukemiseen. Varsinkin tilitoimistojen asiakkaina olevat pk-yritykset kaipaavat paljon enemmän tukea oman yrityksensä sisäisen laskentatoimen kehittämisessä. Mitä voit heille tarjota? 

 

Ne alan ihmisistä ja yrityksistä, jotka osaavat muokata omaa toimintaansa ja osaamistaan muutoksen vaatimaan kuntoon ajoissa, tulevat pärjäämän tulevaisuudessa. Nyt on hyvä hetki aloittaa valmentautuminen. 

Valmennuksen suositeltu kesto: 2–6 pv (tarpeiden mukaan räätälöitävissä)

Esimerkkitoteutus:

Päivä 1: Yritystalouden perusteet ja kannattavuus

  • Tutustutaan talouden perusprosesseihin ja käsitteisiin. Opitaan ymmärtämään pk-yrityksen kannattavuutta katetuottoajattelun avulla sekä tutustutaan kannattavuuden peruskäsitteisiin ja tunnuslukuihin. Luodaan pohjaa yrityksen toiminnan ja talouden prosessien kehittämiselle.

Päivä 2: Kannattavuus ja hinnoittelu

  • Syvennytään kannattavuuden laskentaan ja tunnuslukuihin sekä opitaan hyödyntämään näitä erilaisten harjoitusten avulla. Käsitellään hinnoittelua yhtenä kannattavuuden osatekijänä ja opitaan hyödyntämään erilaisia hinnoittelumalleja. Harjoitusten avulla opitaan kehittämään erilaisten yritysten kannattavuuden laskentaa ja hinnoittelua.

Päivä 3: Talouden tunnusluvut ja talouden suunnittelu

  • Tutustutaan tilinpäätöksen ja sisäisen laskennan yleisimpiin tunnuslukuihin. Syvennetään osaamista talouden informaation tulkitsemisessa. Opitaan laskemaan erilaisia tunnuslukuja tämän informaation pohjalta. Talouden suunnittelussa käännetään katsetta tulevaisuuteen. Useissa yrityksissä edelleen suurin paino talousasioissa on nykyhetkessä tai menneisyydessä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen muodossa. Yrityksen tuleva menestys tehdään kuitenkin tulevaisuudessa eikä historiassa. Tästä syystä yrityksissä kannattaisi panostaa entistä enemmän osaamista myös talouden suunnitteluun.

Päivä 4: Talouden suunnittelu ja johtaminen

  • Syvennetään osaamista talouden suunnittelussa erilaisten budjetointityökalujen hallintaan. Harjoitellaan näiden työkalujen käyttöä. Talouden johtamisessa käsitellään yrityksen talouden kokonaisprosessia. Löydetään keinoja tämän prosessin tehostamiseen ja kehittämiseen. Käsitellään talousohjauksen vaikutuskeinoja ja tavoitteita. Pohditaan yrityksen sisäistä talouden viestintää. Yhdistellään koko valmennuskokonaisuuden sisältö ja aiheet yhtenäiseksi ja loogiseksi talouden kokonaisuudeksi.

 

  • TT Valmennus LinkedIn
  • TT Valmennus Twitter
  • TT Valmennus YouTube
  • TT Valmennus Instagram

© 2020 TT Valmennus Oy.