top of page
 • Writer's pictureTimo Toivanen

Kirjanpitolain yleisiä säädöksiä

Päivitetty: 4. syysk. 2020


Mitä yleisiä ohjeita ja sääntöjä kirjanpitolaki sisältää? 


Käsittelen seuraavaksi lyhyesti joitakin kirjanpitolain yleisiä säädöksiä. 

Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat ammatti- tai liiketoimintaa. Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, paitsi liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole velvoitettu pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, jos vain yksi seuraavista rajoista ylittyy eli jos kaksi rajoista ylittyy, silloin on velvoitettu kahdenkertaiseen kirjanpitoon. 

 1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 

 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 

 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 


Tilikausi on 12 kuukauden pituinen jakso. Tilikausi saa olla lyhyempi tai pidempi, kuitenkin maksimissaan 18 kuukauden mittainen. Lyhyempää tai pidempää tilikautta käytetään vain poikkeustilanteissa, joita ovat toiminnan aloittaminen, toiminnan lopettaminen tai tilikauden vaihtumisen ajankohtaa muutettaessa. Tilikaudelle ei ole määritetty minimipituutta, mutta käytännön seikat johtavat siihen, että alle kuukauden mittaista tilikautta ei yleensä käytetä ja alle kahdenkin kuukauden tilikausi on kovin harvinainen. 

Yritysten kokoluokittelussa on 4 eri kokoluokkaa. Mikroyritys, pienyritys ja suuryritys sekä pienyrityksen ja suuriyrityksen väliin jäävä kokoluokka, jota ei ole nimetty. Kokoluokittelun kriteereinä ovat taseen loppusumma, liikevaihto ja yrityksen palveluksessa oleva henkilöstön määrä keskimäärin (tilikauden aikana). Yritys nousee seuraavaan kokoluokkaan, kun kaksi raja-arvoista ylittyy sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella.


Mikroyrityksen ylärajat ovat 

 • taseen loppusumma 350 000 € 

 • liikevaihto 700 000 € 

 • henkilöstöä keskimäärin 10 henkilöä 


Pienyrityksen ylärajat ovat 

 • taseen loppusumma 6 000 000 € 

 • liikevaihto 12 000 000 € 

 • henkilöstöä keskimäärin 50 henkilöä 


Tähän väliin jäävälle kokoluokalle ei ole laissa määritetty nimeä. 

Suuryrityksen alarajat ovat 

 • taseen loppusumma 20 000 000 € 

 • liikevaihto 40 000 000 € 

 • henkilöstöä keskimäärin 250 henkilöä 


Yrityksen kokoluokka vaikuttaa mm. tilinpäätöksen sisältövaatimuksiin. Näihin liittyen 1.1.2016 tuli myös voimaan Valtioneuvoston asetus  pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista eli PMA.


 

Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaa
Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.

Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page