top of page

Miksi kannattavuuslaskentaa?

Miksi ulkoinen laskentatoimi eli kirjanpito ja tilinpäätös eivät anna riittävää kuvaa yrityksen kannattavuudesta?

Miksi budjetoimme?

Ennen talouden suunnittelun tai budjetoinnin aloittamista, pitäisi pohtia koko prosessin tavoitetta eli miksi budjetoimme. Määritellään...

1
2

Suosituimmat aiheemme

bottom of page