top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mikä on tuloslaskelma?

Päivitetty: 15. huhtik. 2021

Tilinpäätökseen sisältyy kolme pakollista raporttia, jotka ovat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista tilikaudelta. Tuloslaskelmaan on kerätty yrityksen tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti kirjanpitoasetuksessa on annettu kaksi vaihtoehtoista tapaa tuloslaskelman muodostamiselle: kululajikohtainen ja toimintokohtainen tuloslaskelma. Tuloslaskelma on virallisen tilinpäätöksen osa. Tämä tuloslaskelma kuvaa siis tuloksen muodostumista, mutta se ei kerro yrityksen absoluuttista kannattavuutta vaan se kuvaa laskennallisen kannattavuuden. Laskennallisella tarkoitan sitä, että tilinpäätöksessä ja tuloslaskelmassa on laskennallisia eriä kuten poistot. Tämän lisäksi tuloslaskelmassa on ns. tuloksenjärjestelyeriä kuten tilinpäätössiirrot. Absoluuttisella kannattavuudella tarkoitan sitä, että kannattavuus olisi laskettu täysin oikein, mutta näin asia ei välttämättä ole tilinpäätöksessä. Tuloslaskelma ei myöskään kuvaa yrityksen kassavirtaa, koska siinä on näitä laskennallisia eriä sekä se on tehty suoriteperusteella, joka ei kuvaa kassavirtaa. Kassavirtaa pitäisi seurata maksuperusteella. Virallisen tilinpäätöksen lisäksi tuloslaskelma tuotetaan useissa yrityksissä kuukausittaisen seurannan tueksi. Tällöin kyseessä on usein ns. sisäisen laskentatoimen tuloslaskelma, jossa kuukausittaiset tuotot ja kulut on saatettu eritellä yrityksen omaan käyttöön soveltuvampaan muotoon. Nämä kuukausittaiset tuloslaskelmat ovat usein myös kohdennettu yrityksen eri osille, kuten esim. tulosyksiköille. Tuloslaskelma on siis kannattavuuslaskelma ja erittäin käyttökelpoinen työkalu yrityksen kannattavuuden seurantaan ja analysointiin. 

Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaa


Video: Tuloslaskelma.


Katso muut aiheeseen liittyvät videot täältä.


Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page