top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Miksi kannattavuuslaskentaa?

Päivitetty: 15. huhtik. 2021


Yrityksen laskentatoimen yhtenä oleellisena tehtävänä on selvittää toiminnan kannattavuus eli tulos/voitto. Ulkoisessa laskentatoimessa eli kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tämä hoituu lakisääteisesti tuloslaskelmalla. Useimmiten kannattavuutta olisi hyvä selvittää tarkemmin. Lisäksi kannattavuutta olisi hyvä suunnitella ja ennustaa.


Miksi ulkoinen laskentatoimi eli kirjanpito ja tilinpäätös eivät anna riittävää kuvaa yrityksen kannattavuudesta?


Kaikissa niissä yrityksissä, joilla on enemmän kuin yksi asiakas ja yksi tuote, kannattaisi tehdä tarkempaa kannattavuuslaskentaa. Varsinkin mikro- ja pk-yrityksissä tämä jää liian usein tekemättä. Miksi asia on näin? Luultavasti tietämättömyydestä ja osaamattomuudesta.


Perusteluja väitteelleni.


Kirjanpidon pohjalta myyntien jakautumisesta saa aivan liian vähän infoa. Kirjanpidossa myynnit jaotellaan vain eri arvonlisäverokantojen mukaan omille tileilleen. Kirjanpidossa ei tehdä myynneistä mitään jaottelua esim. eri tuotteiden, asiakkaiden tai maantieteellisten myyntiealueiden mukaan. Kirjanpidosta ei siis saada tietoa tuotekohtaisista myynneistä.


Täysin sama pätee yrityksen kustannuksiin. Kirjanpidossa kustannuksiakaan ei tarvitse jaotella tuotteittain, asiakkaittain tai alueittain. Useimmilla yrityksillä kustannukset jaotellaan vain kululajeittain, joka ei kerro mm. tuotekohtaisista kustannuksista mitään. Yrityksellä ei siis ole tietoa siitä kuinka paljon kustannuksia eri tuotteet tai eri asiakkaat aiheuttavat.


Kirjanpidon pohjalta yritys ei siis saa tietoa eri tuotteidensa kannattavuuksista, joten yrityksellä saattaa olla valikoimissaan kannattamattomia tuotteita. Sama pätee asiakkaisiin. Ensimmäinen tarkennus lakisääteisen laskennan informaatioon pitäisi tehdä myyntituottojen ja kustannusten tarkempaan jaotteluun ja kohdistamiseen.


Kannattavuuslaskennassa asioita voidaan tarkastella eri tasoilla, kuten koko yrityksen, yrityksen jonkin osan (esim. tulosyksikön tai maantieteellisen yksikön), tuoteryhmän, tuotteen, asiakkaan tai myyjän tasolla. Oleellista on siis määrittää laskentakohteen tuottamat tuotot sekä sen aiheuttamat kustannukset. Sisäisessä laskentatoimessa kannattavuuslaskennassa osaa kustannuksista on haastavaa kohdentaa eri laskentakohteille. Näitä kustannuksia ovat usein ns. välilliset kustannukset, joita ovat esim. yleishallinnon kustannukset tai korkokustannukset.


Laadukkaan kannattavuuslaskennan avulla yritys saa tarkempaa infoa liiketoiminnastaan ja onnistumisista. Tämän laskentainfon pitäisi olla päätöksenteon tukena käytössä yrityksen kaikilla hierarkiatasoilla.


Oletko milloin viimeksi laskenut jonkin tuotteen tai asiakkaan kannattavuutta? Yllätyitkö tuloksista?


Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.

Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page