top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Talouden suunnittelu lyhyesti. Mitä on budjetointi?

Päivitetty: 4. syysk. 2020Talouden suunnittelu eli perinteisemmin budjetointi on erinomainen työkalu toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa haluttuun suuntaan. Talouden suunnittelu koostuu kolmesta päävaiheesta: suunnittelu, toteutus ja seuranta. Suunnittelun pohjaksi on hyvä ymmärtää, että yrityksen toiminnassa ei ole olemassa erillistä kokonaisuutta nimeltä talous, vaan yrityksen talous muodostuu yrityksen liiketoiminnasta.

Tämän ajatuksen pohjalta mielestäni ei myöskään ole olemassa erillistä kokonaisuutta nimeltä talouden suunnittelu, vaan talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa on kyse liiketoiminnan suunnittelusta. Taloudelliset suunnitelmat ja budjetit muodostuvat liiketoiminnan suunnittelun pohjalta tehtävien toimintasuunnitelmien tuloksena eli luvut muodostuvat liiketapahtumien pohjalta. 

Oma näkemykseni on, että talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa pitäisi olla mukana liiketoiminnan eri osa-alueiden parhaat osaajat. Ne, jotka ymmärtävät parhaiten liiketoiminnan eri osa-alueisiin vaikuttavat tekijät ja varsinkin ne, jotka osaavat tehdä näistä parhaita ennusteita tulevaisuuden osalta. Käytännössä siis myyntiä ja liikevaihtoa pitäisi olla ennustamassa ne, jotka tuntevat yrityksen kohderyhmät ja asiakkaat parhaiten. Ostoja pitäisi olla budjetoimassa ne, jotka osaavat ennustaa parhaiten ostoihin vaikuttavia tekijöitä, kuten tulevia ostohintoja jne. Tässä uskallan siis kritisoida niitä tilanteita, joissa budjetoinnin hoitaa itsenäisesti yrityksen talousosasto.  

Onko talousosastolla, esim. talouspäälliköillä tai talousjohdolla paras näkemys ja tietämys yrityksen asiakkaiden käyttäytymisestä ja toiveista tulevaisuudessa? Jos näin on, ovatko he oikeassa roolissa yrityksessä? 


Ketkä teillä ovat mukana talouden suunnittelussa? Keskitytäänkö teillä suunnittelussa numeroihin vai liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun?


 

Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaaVideo: Talouden suunnittelu.

Katso muut aiheeseen liittyvät videot täältä.


Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.コメント


Suosituimmat aiheemme

bottom of page