top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä on kirjanpito?

Päivitetty: 4. syysk. 2020


Kirjanpito vaikuttaa kaikkiin yrityksiin. Sen perusasioiden ymmärrys auttaa niin yrittäjää kuin työntekijääkin ymmärtämään monia ihmetyksen aiheita, kuten miksi se kuitti pitää säilyttää ja dokumentoida tai miksi tilikauden vaihteessa laskutuksen pitää olla ajan tasalla tai miksi pitää inventoida.

Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpitolaki. 

Kirjanpitolaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336) velvoittaa yrityksiä ylläpitämään kirjanpitoa. Yritys on aina vastuussa omasta kirjanpidostaan, ei esim. ulkopuolinen tilitoimisto. Kirjanpitolaki määrittelee, kuinka kirjanpito laaditaan ja mitä siinä tulee ottaa huomioon. Kirjanpitolain mukaan on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, josta kirjoitan lisää tulevissa kirjoituksissani. Kirjanpitolain lisäksi yrityksen kirjanpitoa säätelevät monet muut lait, joista esimerkkeinä mainittakoon mm.  


Lisäksi kirjanpitoon vaikuttavat myös mm. 


Miksi kirjanpidon perusosaaminen on tärkeää? 


Kirjanpito on oleellinen osa yrityksen ulkoista laskentatoimea, jossa hoidetaan yrityksen lakisääteiset velvoitteet eri sidosryhmille talouden asioiden raportoinnin näkökulmasta. Lainsäädännön yhtenä tavoitteena on suojata ulkopuolisen tahojen kuten rahoittajan ja kaikkien muidenkin intressiryhmien oikeuksia esim. saataviaan kohtaan. 


Lakisääteisen ja pakotetun luonteensa lisäksi kirjanpito ohjaa paljon yritysten toimintaa. Tästä syystä haluan tiivistää kaikille liiketoiminnassa mukana oleville ns. hyvä tietää -asiat kirjanpidosta. Jatkan asian tiivistämistä tulevissa kirjoituksissani.


 

Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaaJos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page