top of page
 • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä tarkoittaa hyvä kirjanpitotapa?

Päivitetty: 4. syysk. 2020Hyvä kirjanpitotapa sisältää yleisiä toimintaohjeita ja käsittelyperiaatteita. Se ohjaa perusperiaatteillaan kirjanpidon tekemistä. Kirjanpitolautakunta, KILA, tekee hyvän kirjanpitotavan tulkintoja ja antaa ohjeistuksia. Kirjanpitolaki edellyttää hyvän kirjanpitotavan noudattamista. 


Kirjaan tähän joitakin kirjanpidon yleisiä periaatteita. 


 • Meno tulon kohdalle –periaate tarkoittaa sitä, että tulot ja niiden hankkimiseksi syntyneet menot käsitellään samalla tilikaudella. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii tuloslaskelmalta löytyvä varaston muutos, jolla korjataan tilikauden aikana tehtyjen ostojen kohdentumista oikealle tilikaudelle. 

 • Jatkuvuuden periaatteen mukaan kirjanpitovelvollisen toiminnan oletetaan jatkuvan ja yrityksen liiketoimintaan liittyvien kirjausten odotetaan jatkuvan yhtäjaksoisesti. 

 • Luotettavuuden periaatteen mukaan esim. tilinpäätöstiedoissa ei saa olla merkittäviä virheitä ja puutteita sekä olennaiset tiedot on pystyttävä tarkastamaan selvästi ja ongelmitta. 

 • Täydellisyyden periaatteen mukaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen pitää sisältää kaikki yrityksen liiketapahtumat, velat ja myös tiedot muusta omaisuudesta. 

 • Olennaisuuden periaatteen mukaan kirjanpito ei edellytä kaikkien mahdollisten tietojen kirjaamista, joten epäolennaisia eriä ei tarvitse käsitellä eikä niistä tarvitse tiedottaa. 

 • Taloudellisuuden periaatteen mukaan taloudellisen tiedon tuottaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. 

 • Nopeuden periaate ohjaa tuottamaan taloudellisen tiedon riittävän nopeasti. 

 • Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta, varoista, veloista ja tilikauden tuloksesta. 

 • Varovaisuuden periaatteen mukaan tuottoja ja varallisuutta ei saa yliarvostaa eikä menoja ja velkoja aliarvostaa. 

 • Todennettavuus. Riippumattoman ammattihenkilön on voitava varmistaa tiedon luotettavuus ja oikeellisuus esim. tilintarkastuksessa. 


Näistä varsinkin luotettavuuden periaate, varovaisuuden periaate sekä oikea ja riittävä kuva ovat sellaiset talouden hoitamisen periaatteet, jotka jokaisen yrittäjän ja koko yritysjohdon pitäisi ymmärtää. Kirjanpitäjille näistä korostuu nykyään varsinkin olennaisuuden periaate.


 

Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaaVideo: Hyvä kirjanpitotapa.

Katso muut aiheeseen liittyvät videot täältä.


Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page