top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä ovat tuotot ja liikevaihto?

Päivitetty: 15. huhtik. 2021


Vuosi on vaihtunut ja useimmille yrityksille myös uusi tilikausi on alkanut. Nyt on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan mitä viime vuonna ja päättyneellä tilikaudella tapahtui.

Liiketoiminnan johtamisessa ja talouden näkökulmasta edellisen kauden analysointi useimmiten tarkoittaa tutustumista tuloslaskelmaan. Talouden valmentajana olen lukuisia kertoja päässyt näkemään, kuinka vaikeita aivan perusasiat ovat yllättävän monille. Haasteena on se, että yritysten johdossa usein oletetaan kaikkien osaavan vähintään perusasiat. Valitettavasti useimmat eivät osaa! Tässä muutama esimerkki viikoittaisista kokemuksistani. Usein aloitan talouden käsitteisiin tutustumisen kysymällä: Mitä talouden kielessä tarkoitetaan tuotoilla? Tähän kysymykseen saan yleisimmin vähintään kahta eri vastausta.

  1. Tuotoilla tarkoitetaan yritykseen sisään tulevaa rahaa, ennen kuin siitä on vähennetty mitään kustannuksia. Tämä on oikein. Tuloslaskelman näkökulmasta erilaisia tuottoja voivat olla liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot.

  2. Tuotoilla tarkoitetaan sitä summaa mikä jää viivan alle. Tämä on väärin. Oikeammin viivan alle jäävällä summalla tarkoitetaan kannattavuuslaskelman alimman viivan alle jäävää voittoa tai tulosta eli summaa, josta on vähennetty kaikki kustannukset. 

Näissä kahdessa vastauksessa on jo valtava ero. Seuraavaksi käsittelen liikevaihdon kysymyksellä: Mitä tarkoittaa liikevaihto? Tähän saan useimmiten seuraavia vastauksia:

  • Yrityksen myyntiä

  • Kaikkea rahaa, jota yrityksessä liikkuu.

  • Verottomia myyntituottoja.

Näistä viimeinen on oikein eli liikevaihdolla tarkoitetaan tuotteiden ja palvelujen myynnistä aiheutuvia myyntituottoja. Liikevaihdosta ei ole vielä vähennetty mitään kustannuksia, mutta siitä on vähennetty arvonlisäverot eli liikevaihtoa on arvonlisäverottomat myyntituotot. Arvonlisäverojen lisäksi liikevaihdosta on vähennetty myös annetut alennukset. Liikevaihtoon ei sisällytetä ns. satunnaisia ja olennaisia tuottoja tai varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolisia tuottoja, kuten pitkävaikutteisen omaisuuden eli käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Nämä tuotot näkyvät liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Täältä löydät kirjanpitolain lakisääteisen määritelmän liikevaihdosta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L4P1

Kuten alustuksessa kirjoitin, talouden analyysin pohjana toimii tuloslaskelma, johon tutustuminen kannattaa aloittaa liikevaihdosta. Se on yksi parhaista tunnusluvuista kuvaamaan yrityksen liiketoiminnan kokoluokkaa. Ensimmäinen järkevä vertailukohta on saman yrityksen edellisten kausien liikevaihdot. Tällä vertailulla saamme tietoa yrityksen kehityksestä eli onko myynti ja liiketoiminta kasvussa vai laskussa. Liikevaihdon kasvuprosentti antaa kuvaa kasvun vauhdista. Miten lasketaan liikevaihdon kasvuprosentti? Liikevaihdon kasvuprosentti saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: (Nykyisen kauden liikevaihto – Edellisen kauden liikevaihto) / Edellisen kauden liikevaihto x 100 = Liikevaihdon kasvuprosentti

Liikevaihtoon liittyen seuraava looginen aihe käsiteltäväksi olisi esimerkiksi arvonlisävero. Se on kuitenkin sen verran laajempi aihe, joten käsittelemme sitä tulevissa kirjoituksissa.

Varmistetaanko omassa työpaikassasi henkilöstön osaaminen vai oletetaanko, että kyllähän kaikki nämä osaavat? 


Esimies, päällikkö tai johtaja, milloin olet viimeksi varmistanut henkilöstösi talouden osaamisen?  Oletko kokeillut tätä?Kirjoittaja: Timo Toivanen, talouden oivalluttaja, TT Valmennus Oy  Seuraa Timoa LinkedInissä ja Twitterissä.Kirjanpitoon ja tuloslaskelmakaavaan liittyvä lainsäädäntö:


Talouden kieli videoina

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaa


Katso lyhyt video siitä, mitä tarkoitetaan liikevaihdolla.Katso myös video siitä, mitä tarkoitetaan tuotoilla.
Commenti


Suosituimmat aiheemme

bottom of page