top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä tarkoittaa maksuvalmius?

Päivitetty: 15. huhtik. 2021

Kaikessa yksinkertaisuudessaan maksuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että yritys pystyy maksamaan laskunsa ajallaan eli sitä, että sen rahat riittävät joka hetki. Maksuvalmiuden suunnittelu, seuranta ja varmistaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin kannattavuuden varmistaminen. Mitä tarkoittaa likviditeetti? Likviditeetti tarkoittaa maksuvalmiutta. Tämä vierasperäinen sana on tullut suomenkieleen maksuvalmiutta kuvaavasta englanninkielisestä termistä liquidity. Miten maksuvalmiutta voidaan suunnitella? Maksuvalmiuden suunnitteluun sopivia työkaluja ovat kassabudjetit, maksuvalmiusbudjetit, kassavirtaennusteet tms. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta näillä kaikilla tarkoitetaan suunnilleen samaa asiaa. Laitetaan aikajanalle yrityksen tilille tulevien maksujen ja tililtä lähtevien maksujen tapahtumatietoja. Tavoitteena ennustaa yrityksen tilin saldoa tuleville ajanjaksoille. Useimmille yrityksille kassavirran ennustamiseen riittää kuukausitason laskelmat, mutta osalle yrityksiä näitä kuukausitason ennusteita pitää vielä tarkentaa viikkotasolle tai jopa päivätasolle. Maksuvalmiuden ennustamisessa ja suunnittelussa laskentaa tehdään maksuperusteella eli kaikki tapahtumat merkitään laskelmaan sille hetkelle, milloin maksutapahtuma toteutuu. Maksuvalmiuden ja kassavirran ennustaminen ei siis eroa millään tavalla siitä, mitä jokaisen meidän tulisi tehdä myös omassa henkilökohtaisessa taloudenpidossamme eli varmistaa, että työnantajalta saatava palkka ja muut tulot riittävät kuukauden menoihin ja maksuihin. Maksuvalmiuden ennustaminen ja sen tärkeys korotustuvat mm. alkuvaiheen yrityksissä, voimakkaasti kasvavissa yrityksissä ja syklisillä toimialoilla toimivissa yrityksissä sekä pitkää tuotekehitystä tai valmistusprosessia vaativassa liiketoiminnassa. TT Valmennus on perustettu tammikuussa 2015 ja se lukeutuu alkuvaiheen yrityksiin sekä voimakkaasti kasvaviin yrityksiin, joten itsellenikin yrittäjänä maksuvalmiuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Kassavirtaennusteen seurantaa teen viikoittain. Miten maksuvalmiuteen voidaan vaikuttaa? Maksuvalmiuteen voit vaikuttaa mm. tehokkaalla laskutuksella, perinnällä, varastonhallinnalla ja tehokkaalla varastonkierrolla, onnistuneella ostotoiminnalla ja kaikkien hankintojen maksuajoilla sekä investoinneilla

Tärkein maksuvalmiuteen vaikuttavat tekijä on kuitenkin kannattava liiketoiminta eli yrityksen ansaintalogiikan ja perusprosessien pitää olla kunnossa.

Mihin näihin sinä voit vaikuttaa omassa työssäsi? 


Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaaKatso lyhyt video maksuvalmiudesta.
Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page