top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Yritystalouden kivijalka: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Päivitetty: 15. huhtik. 2021

Mitä liiketoiminnassa tavoitellaan? Taloudellista onnistumista, työllistämistä ja työllistymistä, hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä, ympäristön huomioimista, asiakkaan ongelmien ratkaisemista, yrittäjän tai omistajien intohimon ja vision toteuttamista jne. Tähän kysymykseen on melkein rajaton määrä erilaisia ja erinomaisia vastauksia. Keskityn tässä kirjoituksessani näistä ensimmäiseen eli taloudelliseen onnistumiseen. Miten sitä määritellään ja mitataan? Me yritystalouden asiantuntijat olemme suhteellisen yksimielisiä siitä, että talouden näkökulmasta yrityksen kivijalan muodostavat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Kun nämä ovat kunnossa, yrityksen toiminta on talouden näkökulmasta hyvällä mallilla. Mitä näillä sitten tarkoitetaan?  Tässä lyhyet määritelmäni. Yritystaloudessa

  • kannattavuudella tarkoitetaan tuottojen ja kustannukset erotusta, 

  • maksuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että rahat riittävät joka hetki kattamaan yritykselle erääntyvät maksuvelvoitteet ja

  • vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, että yrityksen rahoitusrakenne on oikeanlainen myös pidemmällä tähtäimellä ja yrityksellä on ns. oman pääoman puskuria yllättäville tapahtumille ja tappioille.

Kannattavuuteen vaikutetaan ensisijaisesti yrityksen myynnillä (kannattavasti) ja sen jälkeen kustannusten hallinnalla. Maksuvalmiuteen vaikutetaan mm. maksuajoilla, käyttöpääoman hallinnalla ja investointien ajoituksella sekä rahoitusratkaisuilla. Vakavaraisuuteen vaikutetaan mm. tulorahoituksen varmistamisella eli positiivisella tilikauden tuloksella, omistajan tekemillä voittovarojen käyttämisen valinnoilla sekä liiketoiminnan rahoitusratkaisuilla. Mitä eroa on yrityksen kannattavuudella ja maksuvalmiudella? Laskennan näkökulmasta suurin ero on siinä, että niitä lasketaan eri tavalla. Kannattavuutta lasketaan yleisimmin suoriteperusteella ja maksuvalmiutta maksuperusteella. Onko yrityksessä kaikki kunnossa, jos nämä kolme asiaa ovat kunnossa?  Ei välttämättä. Yrityksen toimintaan vaikuttaa paljon erilaisia tekijöitä, joista kaikkia ei voida mitata rahassa. Yrityksellä voi olla esim. henkilöstöön, asiakkaisiin tai kumppaneihin liittyviä haasteita, vaikka talouden mittarit olisivatkin kunnossa. Tästä syystä toivonkin, ettei yhtäkään yritystä johdeta pelkästään taloudellisilla mittareilla. Johtamisessa ja ohjaamisessa pitää näiden lisäksi huomioida myös laadullisia näkökulmia, kuten asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä tai yleistä toiminnan laatua. Miten sinun työpaikassasi tai yrityksessäsi varmistetaan kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus? Miten sinä voit omilla valinnoillasi vaikuttaa näihin?

Ettei kirjoitukseni venyisi ylipitkäksi, jaan tarinani useampaan osaan. Tämä oli pohjustusja seuraavissa kirjoituksissa pureudun jokaiseen kolmeen näkökulmaan tarkemmin. Ne antavat vastauksia mm. näihin kysymyksiin: Milloin yritys tuottaa voittoa? Miten kannattavuutta mitataan? Mitä tarkoittaa likviditeetti? Miten maksuvalmiutta suunnitellaan ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Millä tunnusluvuilla vakavaraisuutta mitataan? 


Kirjoittaja: Timo Toivanen, talouden oivalluttaja, TT Valmennus Oy  Seuraa Timoa LinkedInissä ja Twitterissä.
Talouden kieli videoina

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaaKatso lyhyt video kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden termeistä.Suosituimmat aiheemme

bottom of page