top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä tarkoittaa kannattavuus?

Päivitetty: 4. syysk. 2020


Edellisessä kirjoituksessani määritin kannattavuuden lyhyesti näin: kannattavuudella tarkoitetaan tuottojen ja kustannukset erotusta. Kannattavuus on käsitteenä paljon laajempi ja sitä voidaan lähestyä monelta eri suunnalta. Keskityn tässä kirjoituksessani edelleen pääosin kannattavuuden taloudelliseen näkökulmaan. Tämä on edelleen pintaraapaisu kannattavuuden käsitteeseen ja sen moniin vivahteisiin. Toivottavasti se herättää halusi kuulla aiheesta lisää.

Useimmat yritykset tavoittelevat kannattavaa liiketoimintaa ja usein, varsinkin osakeyhtiöissä, kannattavuudella tarkoitetaan tuloksentekokykyä. Osakeyhtiölaissakin otetaan kantaa tähän yrityksen tavoitteen määrittelyn muodossa. Osakeyhtiölain 5 §:n mukaan: ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”

Milloin yritys siis tuottaa voittoa osakkeenomistajille?

Silloin, kun sen tuloslaskelman viimeisen viivan alla on positiivinen tulos eli tässä tapauksessa tilikauden tulos on plussalla. Milloin tilikauden tulos on positiivinen? Silloin, kun tilikauden tuotot ylittävät tilikaudelle kohdennetut kulut.

Onko yritys siis kannattava, jos tilikauden tulos on positiivinen?

Ei välttämättä. Tilinpäätöksestä löytyvä virallinen tuloslaskelma kertoo ainoastaan yrityksen laskennallisen kannattavuuden, koska siinä on mm. poistoja ja tilinpäätössiirtoja. Absoluuttista kannattavuutta on paljon vaikeampi määritellä ja mitata.

Miten kannattavuutta mitataan?

Kannattavuutta voidaan mitata tuloslaskelman pohjalta tilikauden voiton, nettotuloksen, liikevoiton tai useiden erilaistan kate-erien avulla. Joko absoluuttisena euromääränä tai suhteellisena prosenttiosuutena. Useimmiten suhteellinen prosentti lasketaan verrattuna liikevaihtoon.

Kannattavuuden mittaamiseen ei ole yhtä ja oikeaa tapaa, vaan mittaamistapa ja mittari pitää valita tapauskohtaisesti. Kannattavuutta voidaan myös verrata toimintaan liittyviin pääomiin ja silloin käytössä on tunnuslukuja, kuten sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI = Return on Investment), oman pääoman tuottoaste (ROE = Return on Equity) tai kokonaispääoman tuottoaste (ROA = Return on Assets).

Kannattavuudella voidaan tarkoittaa myös paljon muitakin asioita. Voidaan puhua tuotteen kannattavuudesta, asiakkuuden kannattavuudesta, yhden työntekijän kannattavuudesta, projektin kannattavuudesta jne. 

Tässä muutamia jatkokysymyksiä:

  • Mitä on kannattavuuslaskenta?

  • Milloin kannattavuus on riittävällä tasolla eli kuinka paljon voittoa pitäisi tuottaa?

Yrityksen kannattavuus on niin laaja aihepiiri, joten palaan asiaan vielä useissa tulevissakin kirjoituksissani. Heräsikö sinulle kysymyksiä? Tässä muutamia kysymyksiä sinulle pohdittavaksi:

Onko teidän toiminta kannattavaa? Millä sitä mitataan? Miten itse seuraat toimintanne kannattavuutta?



Edit 2.4.2020:

Jos kaipaat talouden asiantuntijamme sparrausta yrityksen kannattavuuteen liittyvissä asioissa, autamme mielellämme. Varaa aika kalenteristamme 20 minuutin alkukartoitukseen, jossa kartoitetaan sparrauksen taustoja, tavoitteita ja alustavaa sisältöä sekä sovitaan aikataulutus tarkemmalle suunnittelulle ja jatkolle. Ajan varaaminen ei velvoita sinua mihinkään. Ajan voit varata tästä.



Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaa


Katso lyhyt video kannattavuuden määritelmästä.








Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page