top of page
  • Writer's pictureTimo Toivanen

Mitä tarkoittaa vakavaraisuus?

Päivitetty: 4. syysk. 2020


Yritystalouden kivijalasta (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) viimeinen eli vakavaraisuus on vähemmän tunnettu käsite.


Mitä tarkoittaa vakavaraisuus tai vakavarainen yritys?


Vakavaraisuudella viitataan yrityksen rahoitusrakenteeseen eli minkälaisella pääomalla yrityksen toiminta on rahoitettu. Vakavaraisuuden vastakohtana voidaan mainita velkaantuneisuus eli kuinka paljon yrityksellä on ulkopuolista velkaa. Useimmiten vakavaraisuutta tutkaillaan yrityksen taseesta. (Tase on tilinpäätökseen sisältyvä laskelma, joka kuvailee yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä.) Taseen vastattavaa puolella yrityksen käyttöön hankitut pääomat jaetaan karkeasti omaan ja vieraaseen pääomaan. Vakavaraisuutta mitataan näiden pääomien suhteella. Mitä enemmän yrityksellä on suhteellisesti omaa pääomaa, sitä vakavaraisempi yritys on.

Vakavaraisuuden yleisimmin käytetty tunnusluku on omavaraisuusaste, jossa verrataan oman pääoman määrää taseen loppusummaan. Muita vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat mm. nettovelkaantumisaste eli net gearing ja suhteellinen velkaantuneisuus.

Vakavaraisempi yritys saa helpommin ja paremmilla ehdoilla lainaa, jolloin se maksaa lainastaan pienempää korkoa.

Vakavarainen yritys kestää paremmin kysynnän laskut ja muut kannattavuushaasteet. Yrityksen tehdessä tappiota sen oma pääoma pienenee. Yrityksellä, jolla oma pääoma on jo valmiiksi alhainen, tappion ylittäessä oman pääoman määrän taseen oma pääoma kääntyy negatiiviseksi. Kirjanpitolain mukaan tällöin yrityksen tulee tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakepääoman menettämisestä.

Lisätietoa lisätietoa osakepääoman menettämisestä ja sen ilmoittamisesta. Finlex, OYL 20 LUKU 23 § - Yhtiön varojen vähentyminen ja PRH, Osakepääoman menettämisen ilmoittaminen.

Kaupparekisteri-ilmoituksen jälkeen yrityksen ulkopuoliset tahot (esim. kilpailijat, asiakkaat tai yhteistyökumppanit) saavat tietää, että yrityksellä on rahoituksellinen ongelma. Koska oma pääoma voi mennä negatiiviseksi vain tehdyn tappion myötä, ulkopuoliset tahot saavat tietää, että yrityksellä on myös kannattavuusongelmia.

Aiheeseen liittyviä jatkokysymyksiä, joihin palaamme myöhemmin:

  • Onko ulkopuolinen velka yritykselle hyvä vai huono asia? Kannattaako yrityksen tavoitella velattomuutta?

  • Onko oma pääoma yritykselle ”halvempaa” pääomaa kuin vieras pääoma? Kumman pääoman sijoittaja kantaa enemmän riskiä?


Edit 3.4.2020:

Jos kaipaat talouden asiantuntijamme sparrausta yrityksen talouteen liittyvissä asioissa, autamme mielellämme. Varaa aika kalenteristamme 20 minuutin alkukartoitukseen, jossa kartoitetaan sparrauksen taustoja, tavoitteita ja alustavaa sisältöä sekä sovitaan aikataulutus tarkemmalle suunnittelulle ja jatkolle. Ajan varaaminen ei velvoita sinua mihinkään. Ajan voit varata tästä.Talouden kieli videon muodossa

Opi ymmärtämään ja puhumaan talousjohtajaa


Katso lyhyt video vakavaraisuudesta.

Jos haluat saada kirjoitukset suoraan sähköpostiisi, liity blogimme tilaajaksi tästä.


Comments


Suosituimmat aiheemme

bottom of page