top of page

TT Arvo

Yrityksen arvoon vaikuttavia tekijöitä ymmärtämällä osaamme keskittyä liiketoiminnassa oleellisiin asioihin.

Mitä paremmin ymmärrämme yrityksen arvonmääritystä ja arvoon vaikuttavia tekijöitä sitä paremmin osaamme keskittyä myös liiketoiminnassa oleellisiin asioihin. Yrityksen arvonmääritykseen ei ole yhtä, yksiselitteistä ja oikeaa kaavaa tai tapaa. Yrityksen arvonmääritys on aina tapauskohtainen tilanne. Arvonmääritykseen löytyy kuitenkin useita työvälineitä.

 

Tässä valmennuksessa opimme ymmärtämään yrityksen arvonmääritystä mahdollisimman monipuolisesti ja luomme pohjaa yrityksen arvonmääritysprosessille. Yrityksen omistajan näkökulmasta tämä on kuitenkin yksi keskeisimmistä osaamisista liiketoiminnassa.

Valmennuksen sisältö: 

  • Yrityksen arvotekijät

  • Arvonmäärityksen osa-alueet

  • Yrityksen arvotekijöiden analysointi

  • Yrityksen arvonmääritys

  • Apuvälineitä analysointiin ja arvonmääritykseen

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page