top of page

TT Tulos

Tuloksen tekeminen eli kannattavuus on jokaisen yrityksen päämäärä. Miten siihen päästään? 

Tutustumme yrityksen kannattavuuteen katetuottoajattelun avulla. Katetuottolaskennan lisäksi tutustumme muutamiin kannattavuuden peruskäsitteisiin ja tunnuslukuihin, kuten kateprosentteihin, tulosprosenttiin sekä kriittisen pisteen laskentaan.

Valmennuksen sisältö:  

 • Kannattavuuden käsitteitä

 • Kannattavuuslaskennan perusteet

 • Katetuottoajattelu

  • kustannusten jaottelu muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin

 • Kannattavuuslaskennan tunnuslukuja

  • kateprosentit

  • tulosprosentit

  • kriittinen piste

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page