top of page

TT Firma

Yritystalouden perusasiat kompaktissa paketissa. 

Valmennuksessa tutustumme yrityksen talouden perusasioihin, kuten yrityksen toiminnan perusprosesseihin. Talouden maailmaa peilataan kolmen tärkeän näkökulman avulla, jotka ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus.

 

Lisäksi käsittelemme yrityksen talouden jaottelua ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen sekä talouden peruskäsitteitä, kuten katetuottoa, tuloslaskelmaa ja veroja.

Valmennuksen sisältö: 

  • Yritystalouden peruskäsitteet

  • Reaali- ja rahaprosessi

  • Yritystalouden terveyskolmio

    • Kannattavuus​

    • Maksuvalmius

    • Vakavaraisuus

  • Laskentatoimi yrityksen taloudessa

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,25–1 pv. 

bottom of page