top of page

TT Hinta

Löydä tie tuloksellisuuteen oikean hinnoittelun avulla. 

Valmennuksessa käsittelemme hinnoittelua kannattavuuden yhtenä tärkeänä osatekijänä ja tutustutaan erilaisiin hinnoittelumalleihin. 

Tarpeesta riippuen lähestymme hinnoittelua 

palveluiden ja/tai tuotteiden näkökulmasta.

Valmennuksen sisältö: 

  • Hinta kilpailukeinona

  • Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

  • Hinnoittelualue

  • Hinnoittelumenetelmiä

    • Kustannusperusteiset

    • Markkinaperusteiset

    • Asiakkaan arvoon perustuvat

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page