TT Hinta

Löydä tie tuloksellisuuteen oikean hinnoittelun avulla. 

Valmennuksessa käsittelemme hinnoittelua kannattavuuden yhtenä tärkeänä osatekijänä ja tutustutaan erilaisiin hinnoittelumalleihin. 

Tarpeesta riippuen lähestymme hinnoittelua 

palveluiden ja/tai tuotteiden näkökulmasta.

Valmennuksen sisältö: 

 • Hinta kilpailukeinona

 • Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

 • Hinnoittelualue

 • Hinnoittelumenetelmiä

  • Kustannusperusteiset

  • Markkinaperusteiset

  • Asiakkaan arvoon perustuvat

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

 • TT Valmennus LinkedIn
 • TT Valmennus Twitter
 • TT Valmennus YouTube
 • TT Valmennus Instagram

© 2020 TT Valmennus Oy.