top of page

TT Invest

Investoinneissa onnistuminen saattaa määrittää yrityksen koko kannattavuuden ja jatkuvuuden.

Tiukat talouden ammattilaiset saattavat sanoa, että yrityksen koko kannattavuuden ja jatkuvuuden määrittää onnistuminen investoinneissa. Asiaa ei tarvitse vältämättä lähestyä näin radikaalisti, mutta investoinnit ovat joka tapauksessa oleellinen osa toimintaa. Valmennuksessa tutustumme investointiprosessiin ja opimme hyödyntämään sitä aktiivisesti yrityksen toiminnan ohjaamisessa.

Investointilaskennasta käsittelemme tärkeimpiä laskentamenetelmiä ja opimme tekemään valintaa eri menetelmien välillä erilaisissa investointitilanteissa. Keskitymme paljon käytännön harjoituksiin ja eri menetelmien vertailemiseen eri tilanteissa.

Valmennuksen sisältö: 

  • Investointien suunnittelu ja investointiprosessi

  • Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät

  • Erilaiset investoinnit ja investointitilanteet

  • Investointien rahoitus

  • Investointilaskentamenetelmät

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page