top of page

TT Tilinpäätös

Opi ymmärtämään tilinpäätöksen taustaa ja sisältöä sekä myös sen laatimista.

Tilinpäätösinformaatio on tärkeässä roolissa suurimmassa osassa suomalaisten yritysten toiminnan ohjaamisessa, niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Yllättävän harva tuloslaskelmaa tai tasetta tulkitseva työntekijä osaa kuitenkaan edes auttavallakaan tasolla tilinpäätöksen perusperiaatteita. TT Tilinpäätös on vastaus tähän epäkohtaan.

Valmennuksessa käsitellään tilinpäätöksen sisältöä, sen laadintaa ja tuottamista. Valmennuksessa keskitytään tilinpäätöksen perusperiaatteisiin ja samalla luodaan pohjaa aiheen syvällisemmälle opiskelulle.

Valmennuksen sisältö:  

 • Tilinpäätöksen sisältö

  • Tuloslaskelma

  • Tase

  • Rahoituslaskelma

  • Liitetiedot

  • Toimintakertomus

 • Tilinpäätöksen tuottamis- ja sisältövelvoitteet

 • Tilinpäätöskirjaukset

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page