top of page

TT Budjetti

Budjetointi on talouden suunnittelua kohti tulevaisuutta – ei menneisyyttä.  

Talouden suunnittelussa, budjetoinnissa, käännetään katsetta tulevaisuuteen. Useissa yrityksissä edelleen suurin paino talousasioissa on nykyhetkessä tai menneisyydessä lakisääteisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen muodossa.

 

Yrityksen tuleva menestys tehdään kuitenkin tulevaisuudessa eikä historiassa. Tästä syystä yrityksissä kannattaisi panostaa entistä enemmän osaamista myös talouden suunnitteluun. TT Budjetti valmentaa sinua tähän. 

Valmennuksen sisältö: 

  • Talouden suunnittelu prosessina (budjetointiprosessi)

  • Suunnittelun vaiheet

  • Tavoitteiden asettaminen

  • Erilaiset suunnittelumenetelmät

  • Yrityksen tärkeimmät budjetit

  • Talouden seuranta

Valmennuksen suositeltu kesto: 0,5–1 pv. 

bottom of page