TT HARPPUUNA
TALOUDEN JOHTAMISEEN

Valmennus, jossa numerot muuttuvat aktiivisiksi ohjaamisen välineiksi.

Liiketoiminnan johtaminen vaatii monenlaista osaamista. Yksi osaamisista on ymmärtää asioita numeroiden ja talouden näkökulmasta. Talouden johtaminen ei ole liiketoiminnasta irrallinen kokonaisuus, jota vain talouspäälliköt ja -johtajat tekevät. Sitä tekevät kaikki toiminnasta vastuussa olevat henkilöt. Kaikilla ei kuitenkaan ole talouden johtamiseen tarvittavaa osaamista tai koulutusta.

 

Talouden johtaminen liittyy liiketoiminnan normaaliin kehittämiseen ja seurantaan. Sen työkaluja ovat mm. liiketoiminnan kriittisten resurssien tunnistaminen, kriittisten tunnuslukujen määrittäminen ja seuranta sekä tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Nämä kaikki vaativat erityisosaamista, jota pitää kehittää jatkuvasti.

Valmennus räätälöidään yrityksen henkilöstöryhmälle, joka vastaa jostain yrityksen kokonaisuudesta. Vastattavana voi olla koko yritys, yrityksen liiketoimintayksikkö, myyntiorganisaatio, tuoteryhmä, projekti tms. kokonaisuus.

Valmennuksen suositeltu kesto: 2–4 pv (tarpeiden mukaan räätälöitävissä)

Esimerkkitoteutus:

Päivä 1: Yritystalous johtamisen pohjana

  • Tutustutaan yritystalouden perusprosesseihin ja käsitteisiin. Käsitellään lyhyesti erilaiset talousinformaation lähteet ja niiden sisällöt. Hahmotellaan laskentatoimen ja taloushallinnon rooli yrityksen liiketoiminnassa ja sen tukena.

 

Päivä 2: Talousinformaatio ja tunnusluvut 

  • Syvennytään erilaisiin talousinformaation sisältöihin ja keskitytään oleellisimpiin, kuten tilinpäätösinformaatioon. Tutustutaan erilaisiin talousinformaation tulkinnan keinoihin ja opetellaan niiden käyttöä käytännön tilanteissa. Tutustutaan laajasti talouden tunnuslukuihin ja harjoitellaan niiden laskemista sekä tulkintaa.​

 

Päivä 3: Talouden suunnittelu ja viestintä

  • Talouden suunnittelussa käännetään katsetta tulevaisuuteen. Tässä keskitymme mm. budjetointiin toiminnan ohjaamisen aktiivisena työkaluna. Talouden johtaminen, kuten kaikki johtaminen, on ihmisten johtamista, joten siinä korostuu myös viestintä. Tutustutaan erilaisiin talouden viestinnän keinoihin ja opetellaan niistä toimivimpia keinoja omaan tekemiseen.

  • TT Valmennus LinkedIn
  • TT Valmennus Twitter
  • TT Valmennus YouTube
  • TT Valmennus Instagram

© 2020 TT Valmennus Oy.